ILIZANNA

arts promotion society

BIEDRĪBAS LOGOTIPS UN SAUKLIS                                                                           Biedrības sauklis -  IEDEDZIES

aicina visus iedegties jaunām radošām idejām, iedegties savu sapņu realizēšanai, iedegties dzīvei .

Katram ir dots kāds talants vai talanti, kurus nedrīgst ignorēt, jo realizējot tos, cilvēks spēj iedegties radošuma liesmās.

BIEDRĪBAS MĒRĶI                                                                                                  

Uz tradicionālās kultūras bāzes veicināt dažādu mākslas nozaru attīstību:

  • Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus, nometnes un plenērus
  • Organizēt dažāda veida neformālās izglītība, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus
  • Celt bērnu un jauniešu pašapziņu, atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas
  • Veicināt radošas sabiedrības attīstību, sadarbojoties profesionāliem māksliniekiem, skolām, kultūras iestādēm, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs

VĒSTURE                                                                                                               

Biedrība ir dibināta 2009. gada 8. aprīlī . Sākuma ideja par biedrības būtību bija atbalsts Saldus mākslas skolai. Tomēr sapratām, ka biedrības funkcijas neaprobežojas tikai ar skolas atbalstīšanu, tādēļ tālredzīgi nosaucām biedrību par MĀKSLU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBU.

Šobrīd varam secināt, ka šis nosaukums ir visatbilstošākais, jo laika gaitā biedrībā un ap biedrību ir saradušies daudz radoši cilvēki , kas darbojas dažādās kultūras un dzīves mākslas jomās.

BIEDRĪBAS MĀJVIETA- KAPELLERU NAMS                                                                

2010. gada 27. aprīlī, balstoties uz neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Saldus novada pašvaldību, biedrība savas darbības organizēšanai ir ieguvusi telpas Saldū,Striķu ielā 7/1. Tā ir bijusī bibliotēkas ēka, Saldus vēsturiskā centra sastāvdaļa, pirmsākumos pazīstama kā KAPELLERU NAMS.

BIEDRĪBAS REKVIZĪTI                                                                                              

Mākslu attīstības biedrība "Ilizanna", vienotais reģ.Nr.40008139107

Juridiskā adrese: Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads, LV3801

Reģistrācijas datums biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009.gada 8.aprīlī 

DALĪBA PROJEKTĀ "ANALĪZE, APMĀCĪBA, ATBALSTS KURZEMES NVO "                   

Projekts norisinājās no 2010. gada 11.jūnija līdz 20. novembrim. Projektā bija iesaistītas 55 Kurzemes nevalstiskās organizācijas, tai skaitā mākslu attīstības biedrība ILIZANNA.

Projekta mērķis bija veikt 55 Kurzemes NVO monitoringu (izvērtēšanu), mācību nodrošinājumu un darbības popularizēšanu.

Monitoringa procesā "ILIZANNA" ar eksperta palīdzību izvērtēja savu līdzšinējo darbību, apzinājās savus plusus un mīnusus.

Izvērtēšanas rezultātā "ILIZANNA" iekļuva Kurzemes NVO "top15" mazo grupā, par ko mums lepnumiņš.

Projektu izstrādāja un ieviesa "Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar partneriem un koordinātoriem.